Navodila za naročilo izpisov oziroma poročil iz IS e-MA

                           


Ljubljana, 25. 02.2020                                                                                              Uporabnikom sta za pripravo izpisov oziroma poročil (v nadaljevanju izpisov) na voljo dve možnosti:

 • Priprava izpisov v aplikaciji e-MA (standardizirani izpisi, opis v točki 1)
 • Naročilo izpisov preko podpore CPU (posebni izpisi, opis v točki 2).


Uporabniku so standardizirani izpisi na voljo v aplikaciji e-MA, v rubriki »Poročila«, glede na dodeljene dostopne pravice.
V pomoč pri pripravi so na voljo navodila, v dokumentu »Navodila za uporabo modula poročila v IS e-MA«, dostopna preko napisa
»Uporabniška dokumentacija« na vstopni strani e-MA.

Upravičenci se v primeru, da želijo pridobiti izpise iz te rubrike, obrnejo na skrbnike pogodb oziroma posredniški organ, pod katerega
sodijo njegove operacije.


                          Slika 1: Rubrika »Poročila« in dostop do navodil za pripravo izpisov


Uporabniki posebne izpise naročajo izključno preko podpore CPU, dostopne na naslovu:
{+}https://podpora.ema.arr.gov.si/servicedesk/customer/portals+.
Prijave za naročila izpisov bodo predane v reševanje, preko prijave pa uporabnik prejme tudi izpis oziroma odgovor. Preko prijave so
uporabniki zaprošeni tudi za morebitna dodatna pojasnila.

Naročilo izpisa naj vsebuje čim več podatkov, saj so izpisi na ta način kakovostnejši in ustreznejši, obvezni podatki pa so naslednji:

 • vsebino, ki pove, katere podatke je potrebno prikazati v izpisu in zaslonsko sliko rubrike/ sekcije/
  polja,
 • modul, ki pove, na kateri modul oziroma rubriko se podatki nanašajo (npr. Operacija, Zahtevki za
  izplačilo, Poročanje o udeležencih, ipd.)
 • natančne pogoje, ki morajo biti upoštevani (npr. trenutni status operacije, na katere vloge se podatki
  nanašajo,...).
 • opredelitev namena (npr. ali je izpis za potrebe SVRK, ali pa je v ozadju poslansko, novinarsko
  ali podobno vprašanje, saj je razlika v izpisu, ki je namenjen operativnim ali vodstvenim namenom
  oziroma izpisu, ki je namenjen javnosti).
 • primer izpisa, ki ga uporabnik želi imeti
 • opredelitev prijave Jira (EMAP) oziroma ime in priimek osebe v primeru, da ste za podobne izpise
  že zaprosili in smo vam jih pripravili.

  Naročila se rešujejo po vrstnem redu dospetja, v primeru kompleksnejših izpisov se čas priprave izpisa lahko nekoliko podaljša.Pomembno: Po prejemu odgovora oziroma izpisa mora uporabnik podatke pregledati in potrditi ustreznost.