Navodila za uporabo aplikacije CPU


Datum: 1.2.2020


Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko nudi podporo uporabnikom (CPU – Center za podporo
uporabnikom) informacijskega sistema e-MA od 01.02.2020 dalje preko Aplikacije CPU.

Aplikacija CPU je dostopna:

 • preko vstopne strani e-MA, s klikom na napis Aplikacija CPUSlika 1 : Dostop do Aplikacije CPU preko vstopne strani e-MA


Uporabniki morajo ob prvem dostopu do aplikacije opraviti prijavo, kjer so podatki za dostop ločeni od prijave v sistem e-MA
(torej ločeno ime in geslo).
Za kreiranje prijave mora uporabnik najprej klikniti na e-MA podpora.Slika 2: Začetek kreiranja prijave

Vse prijave, posredovane na osebne elektronske naslove oseb na SVRK bodo preusmerjene v aplikacijo CPU, kjer se bodo tudi
reševale.

Uporabniki pozive za povratne/ dodatne informacije ter obvestila o rešitvah prejmejo preko sistemskega obveščanja aplikacije po
elektronski pošti.


Pomembno: Upravičenci se pri vseh vprašanjih (razen pri težavah z dostopom oziroma tehničnih težavah) obračajo najprej
na skrbnika svoje pogodbe
ali koordinatorja e-MA na posredniškem organu, šele nato se usmerijo na enega od načinov
tehnične podpore.


Prijava mora biti obvezno opremljena z naslednjimi podatki:


1. Šifra operacije/ Vloge/ ZzI (OP20….),
2. Naziv posredniškega organa
3. Osebo, ki je zaznala težavo (ime in priimek, kontaktni podatki)
4. Natančen opis vprašanja/ težave, ki vključuje naslednje podatke:

  • kaj je težava, kdaj se je pojavila (navedba točne ure), kje (kateri del aplikacije) in kako (kaj ste želeli in kaj se je zgodilo)
  • elektronski naslov uporabnika, s katerim je registriran v IS e-MA
  • spletni brskalnik, s katerim je bil uporabnik ob napaki prijavljen v IS e-MA.

5. Ekranske slike mesta napake (zlasti v primeru tehničnih težav). Slike naj zajemajo celoten del ekrana in ne le manjših izrezkov.


Prijave se rešujejo po vrstnem redu dospetja, o rešitvi prijave je uporabnik obveščen.
V primeru, da imajo uporabniki pri dostopu do sistema IS e-MA tehnične težave ali dodatna vprašanja, lahko pokličejo na številko
080 26 23.
Podpora preko telefonske številke je na voljo:

 • od 9:00 do 15:00 ure od ponedeljka do četrtka
 • od 9:00 do 14:30 ure ob petkih.
PRILOGA:
Prijava vprašanja /težave preko aplikacije CPU

Po kliku na povezavo e-MA podpora se odpre seznam možnosti, kjer uporabnik izbere rubriko, kamor sodi prijava (npr. Vnos listin).Odpre se vnosna maska, kjer uporabnik opredeli zahtevane podatke (vsi so obvezni):
1. Naslov prijave
2. Naziv posredniškega organa (izbor iz seznama)
3. Šifra operacije ali vloge (OP20….)
4. Natančen opis vprašanja / težave, ki vključuje:

  • kaj je težava, kdaj se je pojavila (navedba ure), kje (kateri del aplikacije) in kako (kaj ste želeli in kaj se je zgodilo);
  • osebo, ki je zaznala težavo (ime in priimek in kontaktni podatki);
  • elektronski naslov uporabnika, s katerim je registriran v IS e-MA
  • spletni brskalnik, s katerim je bil uporabnik ob napaki prijavljen v IS e-MA.

4. Ekranske slike mesta napake (zlasti v primeru tehničnih težav). Slike naj zajemajo celoten del ekrana in ne le manjših izrezkov.


Po vnosu vseh podatkov uporabnik klikne gumb »Ustvari zahtevek«.Uporabnik ima dostop do vseh prijav, ki jih je kreiral. Poleg naslova prijave se nahaja tudi podatek o statusu prijave, na desni
pa je dostop do vseh svojih prijav.S klikom na to možnost odpre seznam vseh prijav, ki so opredeljene tudi z ID-jem (evidenčno številko prijave). S klikom na
posamezno prijavo se odprejo podrobnosti prijave (naslednja ekranska slika).

V podrobnostih je razvidna komunikacija s CPU. V primeru zaprosila za dodatne/ povratne informacije mora uporabnik odgovore
navesti v polje »Dodaj komentar«. V tem pogledu sta razvidna tudi sled in status reševanja.

Ob reševanju prijave (novi komentarji, spremembe statusov) uporabnik na elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo iz
aplikacije. Za vnos odgovorov oziroma pregled statusov lahko do aplikacije CPU dostopa preko klika na sporočilo.