Navodila za modul Poročila

 

Ljubljana, september 2020KAZALO VSEBINE

UVOD
1. POROČILA - SEZNAM POROČIL
2. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO
3. OPERACIJE
4. OPERACIJE – STROŠKI
5. OPERACIJE - KAZALNIKI
6. STANJE IZVAJANJ PO SKLADIH IN REGIJAH
7. STANJE IZVAJANJ PO POSREDNIŠKIH ORGANIH
8. STANJE IZVAJANJ PO PREDNOSTNIH OSEH
9. PKS – IZPIS KONTROL
10. RAZLOGI ZAKAJ ZZI NE GRE v e-CA
10.1. ZzI je v statusu »Plačan« in se ne prenese v e-CA
10.2. ZzI je v statusu »Prenos v eCA« in se ne prenese v e-CA
10.3. ZzI je v statusu »CA vrnjen« in se ne prenese v e-CA
11. KONTROLA STANJA ODREDB IN TERJATEV ZA ZZI
12. KONTROLA PODATKOV e-MA e-CA – ZZI SUMARNO
13. KONTROLA PODATKOV eMA eCA - ZZI
14. KONTROLA PODATKOV eMA eCA - OPERACIJE
15. VODSTVENO POROČILO


Modul »Poročila« je namenjen pripravi poročil za uporabnike IS eMA.
Poročila so pripravljena v naslednjih rubrikah:

 • »Zahtevki za izplačilo«,
 • »Operacije«,
 • »Operacije – stroški«,
 • »Operacije – kazalniki«,
 • "Stanje izvajanj po skladih in regijah"
 • "Stanje izvajanj po posredniških organih"
 • "Stanje izvajanj po prednostnih oseh"
 • »PKS – Izpis kontrol«
 • "Razlogi zakaj ZzI ne gre v e-CA"
 • "Kontrola stanja odredb in terjatev za ZzI"
 • "Kontrola podatkov eMA eCA - ZzI sumarno"
 • "Kontrola podatkov eMA ecA - ZzI"
 • "Kontrola podatkov eMA eCA - Operacije"
 • "Vodstveno poročilo".


Uporabnik lahko pripravlja poročila v posameznih rubrikah (opisano v nadaljevanju) glede na dodeljene dostopne pravice.