Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori


Katere podatke potrebujem za oddajo prijave na Center za podporo uporabnikom (CPU)?

V primeru vsebinskih vprašanj (kaj se vnaša, kje, kaj izbere pri opredelitvah in katere dokumente prilaga) se prosimo obrnite na skrbnika pogodbe, ki vam bo podal ustrezne odgovore (oziroma kontrolorja na ministrstvu), za tehnična vprašanja pa smo na voljo mi.

V primeru tehničnih vprašanj so obvezni naslednji podatki:
* šifra operacije (OP20.....)
* naziv posredniškega organa (ministrstva) operacije
* številka pogodbe in naziv upravičenca
* ekranska slika na mestu, kjer imate težavo.

Podrobna navodila so opisana v Navodila za uporabo aplikacije CPU.